Zamkniecie firmy z data wsteczna

W sukcesie jak chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zainteresować się nie tylko sprawami związanymi często z pracą, lecz jednocześnie kasą fiskalną. Nie można ot właśnie o niej stracić, mimo iż mamy ją jak szpiega, który kontroluje nasz obrót wartością a która dostarczy wszelkim danych Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka problem.

Kasa fiskalna a zakończenie pracy? To pytanie daje sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Zdecydowaniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet od momentu jej powstania u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A wtedy w sprawa rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w tytule 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy również złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z liście. Na jeden koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy osiągnąć tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wprowadza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak pewno się domyślasz, raporty narzekają na planie porównanie tego, co stało odczytane z kasy spośród obecnym, co podawałeś w umowach miesięcznych czy kwartalnych. Aby uniknąć niezbyt miłej sytuacji dobrym pomysłem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który porównasz ze naszymi deklaracjami VAT. Będziesz miał szansę nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto te wspomnieć, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, lub jako podatnik korzystaliśmy z pomocy na kasę fiskalną. Musimy także wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była brana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z której użyli przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie prac i kasy fiskalnej toż olbrzymie przedsięwzięcie, jakiego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie działalności, natomiast tymże samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w terminie mniejszym niż 3 lata - będziemy musieli oddać ulgę, którą zakupiliśmy na kasę fiskalną.