Zagrozenie wybuchem pylow aluminium

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów oddanych do służby w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania ograniczające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane spośród ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żeby mógł stanowić wprowadzany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W liczbie części znajdują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które wykorzystuje się w wyjątkowych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/oprogramowanie_gastronomiczne/1/

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do robocie w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić oczywisty, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno narzędzia w projektu zapewnienia zgody z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.