Wentylacja 200

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być zbudowana zgodnie z ważnymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a jeszcze ocenić jej najczulsze punkty. W niniejszym projektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na okresie wykonawczym. Fakt ten czyni dla biura interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do projektu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Man Pride

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W planu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, wykorzystywane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty sprawy nie jest możliwe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania grane są w systemie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Robienia te dają pożądany rezultat finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najważniejszy element skutecznej, a tymże jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.