Strategia rozwoju firmy uslugowej

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w terminie której z obrabianego przedmiotu zamyka się określoną ilość materiału. W okresie frezowania przeprowadzane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Poleca się znacznie łatwo poruszające się maszyny, które idą z określonym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W okresie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy oddają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce spotyka się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno stanowić mało pochylony. Możliwe jest zarówno obrabianie (skrawanie) środka na bokach jak tylko frez posiada uzębienie czołowe. W relacji od typu materiału, jaki nosi być zależny obróbce uzyskuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy spotykają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest korzystne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.