Dzialalnosc gospodarcza handel nieruchomosciami

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w małych obiektach, jak oraz w wysokich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref miłych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zaprojektowane w sytuacji modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osoba biegnąca razem z jej celem. Oznaczenia na obecnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest skierowanie ludzi do bezpiecznego rozwiązania w sukcesu ewakuacji. Spośród tegoż warunku winnym stanowić daleko widoczne, zatem w światłu ewakuacyjnym zajmuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także wysoka sprawność, duża moc oraz duża wartość luminacji.